• Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Zapewnia on pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalują program PŁATNIK po raz pierwszy, lub używali wcześniejszych wersji programu.

  Program został zmodyfikowany w zakresie:

  • zmiany związane z wprowadzeniem mechanizmów pobierania i aktualizacji danych z repliki KSI (danych płatnika i ubezpieczonych, statusów przetworzonych dokumentów, słowników i parametrów wyliczeniowych, krytyczności reguł weryfikacji) i utrzymania tych danych w programie, w tym:
   • wprowadzenie mechanizmu odbioru danych z ZUS po podpisaniu przez płatnika z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, oświadczenia o prawie do jego odbioru oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS,
   • identyfikacja i aktualizacja kartotek ubezpieczonych na podstawie danych z KSI,
   • raportowanie pobierania danych z KSI,
   • rozszerzenie zakresu kartotek płatnika i ubezpieczonych oraz zablokowanie manualnej edycji kartotek, które zostały potwierdzone w ZUS
   • rozszerzenie zakresu i zablokowanie manualnej edycji parametrów wyliczeniowych
   • zmiany w algorytmach łączenia kartotek,
   • zmiany zakresu inicjalnego wypełniania dokumentów,
   • zmiany w algorytmach importu dokumentów,
   • zmiany w algorytmach archiwizacji danych płatnika,
   • zmiany w algorytmach tworzenia, testowania, konwersji, migracji i optymalizacji bazy danych,
   • usunięcie funkcjonalności związanej w obsługą Wyciągów z CRU,
  • dodanie funkcjonalności potwierdzania przetworzenia dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie danych z ZUS:
   • aktualizacja stanu przetworzenia dokumentów w ZUS,
   • wprowadzenie nowych statusów dokumentów,
   • dodanie numeracji dokumentów i bloków wielokrotnych w KEDU,
  • wprowadzenie indywidualnego schematu podlegania i finansowania składek,
  • rozszerzenie zakresu informacyjnego dokumentów rozliczeniowych:
   • zmiany związane z prezentacją na formatkach ekranowych formularzy
   • dostosowanie struktury bazy danych do zmienionego zakresu informacyjnego formularzy
   • zmiany w zakresie importu i kopiowania dotychczasowych dokumentów do nowych struktur oraz dostosowanie kreatorów dokumentów rozliczeniowych tworzących raporty i deklaracje na podstawie starych struktur (wprowadzenie mechanizmów konwersji)
   • zmiany dotyczące archiwizacji i odtwarzania z archiwum dokumentów oraz migracji dokumentów między bazami
   • zmiana struktury kedu
   • uwzględnienie rozszerzonego zakresu w wydrukach dokumentów
  • uwzględnienienie na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA nowego zakresu informacyjnego formularzy (w ramach prezentacji i korygowania źródeł finansowania),
  • zmiany w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych:
   • dodanie funkcjonalności blokowania w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS,
   • dodanie algorytmów kontroli wysyłki pary dokumentów ZWUA/ZUA/ZZA jako zgłoszenie zmiany (wyrejestrowanie ubezpieczonego/zgłoszenie ubezpieczonego) w jednej przesyłce,
   • dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce,
   • dodanie usługi umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej oraz płatnika - osoby fizycznej w rejestrze RU PESEL.
  • aktualizacja komponentów programu i reguł weryfikacji,
  • rezygnacja z obsługi systemu Windows 95 i Windows NT.
  • integracja z komponentami weryfikacji dokumentów, w tym obligatoryjna instalacja motoru baz danych SQL Server na potrzeby komponentów weryfikacji.
icon-calendar

   

Kontakt:

ul Głowackiego 6

83-110 Tczew

e-mail: biuro@itenter.pl

tel. kom: 609 721 886

tel. 58 732 72 66

 

Go to top
facebook_page_plugin